Enginyeria i Gestió del Reg

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

Línies de recerca

Efecte de l’ús d’aigües regenerades en les instal·lacions de reg per degoteig
En aquesta línia de recerca s’estudien les obturacions que l’ús d’aigües regenerades produeix en els filtres i emissors dels sistemes de reg per degoteig, tant els superficials com els enterrats, així com el seu efecte en la uniformitat de distribució d’aigua.

Modelació de la distribució d’aigua i nitrats al sòl en reg
Es desenvolupen i apliquen diversos codis que permeten simular el moviment d’aigua i nitrats en el sòl, amb la finalitat de millorar el disseny, el maneig i l’eficiència en reg per degoteig i per superfície.

Optimització de les instal·lacions de reg en parcs i jardins
En aquesta línia s’avaluen les instal·lacions de reg en parcs i jardins per identificar les estratègies que permetin millorar-ne l’ús i reduir el consum d’aigua.

Economia i gestió de l'aigua de reg
Per una part complementa els resultats tècnics de les altres línies d'investigació de l’equip, a partir de l'anàlisi econòmica i per altra avalua l'ús d'eines econòmiques com a sistema per optimitzar el consum d'aigua en el regadiu (mercats d'aigua i sistemes de control tarifari).

 

Catalan   English (United Kingdom)   Español (spanish formal Internacional)