Enginyeria i Gestió del Reg

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font

Equipament

 • Sistema experimental de reg per degoteig amb aigües regenerades
  • Capçal de reg amb possibilitat de 4 tipus d’elements filtrants
  • Sistema d’adquisició de dades de cabal i pressió en continu
  • Sistema d’adquisició de paràmetres de qualitat de l’aigua en continu (pH, CE, sòlids en suspensió, terbolesa i oxigen dissolt)
  • Supervisió, control i adquisició de dades (SCADA) del sistema de reg
  • Possibilitat d’assaig simultani de 6 tipus d’emissor
 • Equips per a la mesura de cabal i pressió
  • Molinet hidromètric, per a la mesura de la velocitat de l’aigua en canals
  • Cabalímetres electromagnètics, comptadors volumètrics amb emissors de impulsos
  • Manòmetres digitals i transductors de pressió
  • Aforadors per a la mesura de cabals en reg per superfície
 • Equips portàtils per a la mesura de paràmetres de qualitat d’aigua
  • Mesurador de pH, conductivitat elèctrica, temperatura i oxigen dissolt
  • Mesurador de terbolesa
 • Equips per a la mesura del contingut i del potencial d’aigua al sòl
  • EnviroScan. Permet l’adquisició de dades en continu del contingut d’aigua al sòl en 32 punts. Tecnologia FDR
  • Diviner 2000. Sistema portàtil per a l’adquisició de dades de contingut d’aigua al sòl en múltiples profunditats en el perfil
  • Watermarks. Equip de mesura del potencial d’aigua al sòl en continu mitjançant sensors de matriu granular
 • Laboratori
 • Programari
  • SIMDAS. Codi per a la simulació del moviment d’aigua en el sól en reg per degoteig (desenvolupament propi)
  • HYDRUS-2D/3D. Codi per a la simulació del moviment d’aigua i soluts en medi poròs
  • SIRMOD III. Codi per a la simulació de reg superficial
 

Catalan   English (United Kingdom)   Español (spanish formal Internacional)