Enginyeria i Gestió del Reg

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

Introducció

L’equip de recerca de la UdG Enginyeria i Gestió del Reg desenvolupa la seva activitat investigadora en el marc dels recursos hídrics a l’agricultura, àmbit amb una evident repercussió econòmica, social i ambiental.

La millora en la utilització de l’aigua de reg suposa una reducció en la quantitat d’aigua i energia necessàries per aquest ús. Aquesta qüestió esdevé de gran interès si es considera, per una part, que l’agricultura és el principal usuari de l'aigua i, per l’altra, la competència per aquest recurs entre les demandes creixents dels sectors domèstic, industrial i agrícola, especialment en zones semiàrides i densament poblades com les de la Mediterrània.

 

Catalan   English (United Kingdom)   Español (spanish formal Internacional)